Посредничество Предстоящ Внос Адреси и контакти Джипове Микробуси и други Леки Автомобили Лизинг Застраховки Допълнителни услуги
 

 

Възможност за лизинг само срещу лична карта, без ограничение на сделката и годините на автомобила!

Отговор до 20 минути!

За повече информация относно нашите условия:

Тел: 088 66-88-777


Общи условия за финансов лизинг на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона:

 • Лизингополучател
  • Физически лица – български граждани и чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България
  • Български юридически лица

 • Вид Актив
  • Употребявани автомобили, не по-стари от 12 години при приключване на лизинговия договор

 • Минимална главница за лизинг
  • 2500 евро

 • Валута на сделките
  • Евро
 • Лихва
  • Фиксирана
  • Плаваща – калкулира се на базата на тримесечен EURIBOR и надбавка, като на всяко тримесечие се издава актуален погасителен план с актуалния лихвен процент

 • Такса за управление
  • Еднократно – изчислява се като процент от главницата

 • Такса за обработка
  • Няма

 • Такса КАТ
  • Еднократно - от 255 до 290 лв. с включен ДДС за всяко МПС в зависимост от неговия вид и срока на лизинговия договор

 • Застраховка
  • “Каско” и “Гражданска отговорност”; сключват се от лизингодателя в негова полза при избран от него застраховател, за сметка на лизингополучателя, върху покупната цена с ДДС

 • Време за обработка
  • При експозиция на УниКредит лизинг към клиента до € 125,000 – 2 работни дни от датата на подаване на всички документи
  • За всички останали случаи - до 10 работни дни от датата на подаване на всички документи

Необходими документи:

 • Необходими документи за юридически лица:
  • Искане за лизинг по образец и оферта от доставчик.
  • Индентификационни документи - съдебна регистрация, ЕИН, устав или учредителен акт, актуално състояние.
  • Документи удостоверяващи финансово състояние - баланси и отчети.
  • Други документи, удостоверяващи кредитоспособност - договори, документи за собственост и др.

 

 • Необходими документи за физически лица:
  • Лична карта и искане за лизинг по образец
  • Оферта от доставчик
  • Документи удостоверяващи финансово състояние - договор за доход и регистрация в НОИ, служебна бележка за доходи.
  • Други документи, удостоверяващи кредитоспособност - договори за наем, данъчна декларация, нотариални актове и др.


auto, car, automobili, bullsauto, автомобили втора употреба, коли, cars, jeep, нов внос, пътна помощ, road assistance, bikes, car from italy, second hand cars, Unicef, училище без насилие, travel, people, italy, bulgaria, mountain, man, sea, компютри, периферия, people, камиони, джипове, мотори, мотоциклете, автокъщи, списания, вестници

© 2018 "Булсауто" ООД. Всички права запазени.

:: webmaster ::